Ordning och reda i ekonomin bekräftas

Företag som har minst 1,5 miljoner i omsättning eller mint tre anställda har revisionsplikt, men även mindre företag har nytta av att genomföra en årlig revision. I rollen som granskande revisor bekräftar vi att den ekonomiska information företaget lämnar går att lita på. Den blir en certifiering till nytta såväl för företaget som för kunder, leverantörer, banker, ägare och andra intressenter.