Löpande redovisning, lönehantering, fakturering, momsredovisning, månadsrapporter, bokslut med mera

Vi kan sköta den löpande bokföringen och hjälpa till med fakturering, leverantörsbetalningar, lönehantering samt redovisning av moms, arbetsgivaravgifter och skatter. Genom månadsrapporter kan företagets verkliga resultat och finansiella ställning visas, vilket ger bra underlag för styrning och planering av verksamheten.

Vid årets slut upprättar vi, beroende på företagsform, årsbokslut eller årsredovisning. För företag som behöver ha en auktoriserad eller godkänd revisor, bland annat aktiebolag, upprättar vi nödvändig dokumentation för att göra revisionen så smidig som möjligt.

Diskutera med oss om vilket stöd ni behöver så skräddarsyr vi ett paket som passar ert företag.