God insyn öppnar dörren för klok rådgivning

En revisor får väldigt bra insyn i företagets ekonomi och kan med sina erfarenheter och ekonomikunskaper bli en utmärkt rådgivare. Just denna rådgivande roll är hjärtat i det vi erbjuder. Vi bidrar till att se helheter, hitta nya möjligheter, få upp ögonen för saker som kan bli bättre och ger förslag till hur rutiner och uppföljningar ska införas och planeras. Vår rådgivning sker på både strategisk och operativ nivå.

Rådgivningen kan ske löpande under året och inte bara i samband med bokslutet. Stöd ges till exempelvis vd, ägare och/eller ekonomichef. I företag som inte har en egen ekonomichef kan ett alternativ vara att vi tar rollen som ”stf ekonomichef”.

Rådgivningsfunktionen kan med fördel kombineras med revisorsrollen, utom i frågor som rör skatter, eftersom skatterådgivning enligt lag inte får göras av samma person som utför revision av bolaget. När det gäller just skattefrågor kan vi bidra med analyser och information om hur risker, affärsmöjligheter och handlingsalternativ påverkas.