Bredd, kompetens och erfarenhet

Wigell Ekonomirådgivning drivs av Johan Wigell, godkänd revisor, erfaren rådgivare och skatteexpert. Wigell Ekonomirådgivning erbjuder rådgivning, revision och löpande redovisning, månadsrapportering, bokslut med mera.

Johan Wigell har lång och bred erfarenhet inom ekonomiområdet, bland annat genom flerårig anställning på en större revisionsbyrå och fem år som revisor på Skatteverket. Vårt nätverk av resurser är noga utvalt och samlar stor erfarenhet inom en bredd av ekonomifunktioner.